Nüfus

Tarihçe

Yapılan araştırmalara, tarihi bulgulara göre: Güney ve ileride Güneyi oluşturacak olan yerleşim alanları milattan sonra 1150 - 1200 yıllarına rastlar. Bilindiği gibi 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler akın akın Anadoluya gelip yerleşmişler, o yerleşmelerin bir kısmı da şu andaki ovanın sulak yerlerine yerleşmiştir. (Bunlardan bazıları, Beslen, Değirmenciler ve Oğlancı Babadır.)

Yukarıda isimlerini saydığımız Beslen, Değirmenciler ve Oğlancı Baba köyleri Haçlı seferi sırasında saldırıya uğramış, evleri yakılıp yıkılmıştır. Bu saldırı sonrasında hem kendilerini daha iyi savunmak hem de kuzey rüzgarlarına kapalı olması özelliği ile şu andaki yerleşim yeri olan "Güney'de" buluşup birleşmişlerdir. O tarihten beri Güney (kuytu kuzey rüzgarlarına kapalı) yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır. Zamanla eski köylerinde kalan bir gurup insan güney yönündeki Horuz köyüne yerleşmişlerdir.

 

Yine tarihi kalıntılara bakıldığında yörede Türklerden önce Likyalıların, Romalıların yaşadığı anlaşılmaktadır. Bunların en canlı örnekleri, kasabanın doğusundaki Günyaka mevkiinde bulunan Roma sütunları, Saray kalıntıları, mezarlar ve mezar kapakları ile Hüyük tepesindeki saray kalıntısı, Mala dağındaki kaya kral mezarları, Asar tepesindeki kale kalıntıları en canlı örnekleridir.

Büyük yerleşim alanlarından oldukça uzak olan kasaba doğal koşullar olarak coğrafi yapıdan bahsedilmiştir. Doğası çok sert ve uygunsuz olmayan Güney, dört mevsimi yaşayan bir yerleşim alanıdır.

Cuma günü kasabada pazar kurulmakta, Güney ve yöre halkı hitiyaçlarını buradan karşılamaktadır. Ürettiklerinin bir kısımını burada pazarlamaktadır.

Yukarıda bahsedildiği gibi büyük kentlere ve yerleşim alanlarına uzaklığı sebebi ile ürünlerin değerlendirilmesinde sıkıntılar olmaktadır. Bu uzaklıklar olumsuz yönde etkilemektedir.

Çevre insanı Güneyli diğer Anadolu insanı gibi konuksever - yardım sever, yapılacak her olumlu işte yardım etmeyi seven insanlardan oluşmuştur.

Güney gerek çevre koşulları gerekse kasabanın kendi konumu itibari ile koşulların olumlu göstergeler gösterdiği yolundadır.

 

[ Bilgiler Belediyemizin Sitesinden bir alıntıdır.]

 

 

İngilizce: 

 

Güney
 is a town in Yeşilova district of Burdur ProvinceTurkey. It is situated at 37°30′N 29°33′E, 8 kilometres (5.0 mi) west of Salda Lake. Distance to Yeşilova is 22 kilometres (14 mi) and to Burdur is 80 kilometres (50 mi). The population of Güney is 1763[1] as of 2010. The area around Güney was inhabited during Lydian and Roman era. The early Turkish settlements which were founded in the second half of the 11th century were ruined during the First Crusade. After the crusades the present town which is more secluded was founded. Another advantage of the town is the mountain system which blocks the north winds (The name of the town Güney means south). [2] The main economic activity of the town is agriculture. Cereals, grapes and sugar beet are the main crops. Beehiving and dairying are other activities.

Kaynak: Vikipedi 

 

 

 

Tarihini Sahip Çık

Anadolu’nun dört bir yanında kaçak, izinsiz yapılaşma, çarpık kentleşme, define arama ve soygun amaçlı kültür mirasına yönelik talan ve tahribat var. 

Eğer sizde bunlara benzer bir durumdan rahatsızlık duyarsanız ve buna karşı bir şey yapma duygusuna kapılırsanız, ''NTVMSNBC Kültür Mirasına Sahip Çıkıyor'' Kampanyası sizede yardımcı olur.

 

 

 

Sosyo-Ekonomik

Osmanlı döneminde Medreselerin olması, resmi okulun 1910 yılında açılmasına rağmen o yıllarda eğitim-öğretim pek etkin olmamıştır. 1928-1930 yılları arasında açılan "Millet Mektepleri"nde çok sayıda Güneyliye okur-yazar belgesi verilmiştir. 1940lı yıllardan sonra özellikle Köy Enstitülerinin açılması ile köy çocukları okuma imkanı bulabilmişlerdir. O yıllarda başlayıp günümüze kadar değişik dallarda, Kurum ve Kuruluşlarda görev almış Güneyliler vardır. Özellikle 1967 yılında öğretime açılan Orta okul dışında okuma imkanı olmayan Güneyli gençlere büyük bir fırsat olmuştur. Eğitim alanında küçümsenmeyecek bir başarıya ulaşılmıştır. Bugün kasabanın eğitim-öğretim görevini üstlenen İlköğretim okulu vardır.

 

Sanayini kurulmadığı arazinin oldukça az, verimsiz olması Güneyliyi ya okumaya, yada geçimini sağlamak için hep güney dışına itmiştir. Özellikle 1960lı yıllara kadar Güneyli hep Aydın ovasına gider. Orada pamuk çapalar, pamuk toplari bağ beline gider, inşaatlarda çalışırdı. 1960lı yıllardan sonra batı ülkelerinden gelen talep üzerine akın akın güneyli Avrupanın pek çok ülkesine çalışmak için gitmiştir. Güneyin çevresinde gözle görülür biçimde değişim başlamıştır.

Güney ekonomisine katkıları olan bazı tarım ürünleri ve kültür bitkileri de küçümsenmez. Örneğin:

 

Tahıl
Kuru ürün olarak yetiştirilmekte, insanların ve hayvanların yiyeceği olarak değerlendirilmektedir.

 

Bağcılık
Son yıllarda teknik ve modern bağcılık süratle gelişmektedir. Eski yıllarda ilkel usullerle dikilmiş olan bağcılıktan vazgeçilmiş, sofralık kaliteli üzümler yetiştiren bağlar ortaya çıkmıştır. Üzümler çere il ve ilçelerde sofralık olaraka pazarlanmakta, bir kısmı pekmez, bir kısmı sofralık bir kısmı da kurutulup çerezlik olarak değerlenmektedir.


Şekerpancarı
Az miktarda da olsa şeker pancarı ekilmekte, ürün Burdur şeker fabrikasında değerlendirilmekte, şeker ve küsbesinden üretici faydalanmaktadır.

 

Baklagiller
1979 yılında çıkarılan yeraltı sularının sonucunda arazinin büyük bir bölümü sulanabilir bir hale gelmiştir. Sonuçta baklagillerden fasülye, nohut, yaş sebze ve meyveler vatandaşın ihtiyacını karşıladığı gibi fazlası da satılmaktadır.

 

Arıcılık
Kasabamızda kendi iç pazarımızda tüketilmek üzere arıcılık yapılmaktadır.

 

Hayvancılık
Şu anda Güneye ve Güneyliye en büyük ekonomik katkı sağlayan hayvancılıktır. Yaklaşık pek çok evde kültür ırklardan oluşan hayvancılık yapılmaktadır. Süt inekçiliği, et hayvancılığı yaygınlamıştır. Bunun sonucunda süt kooperatifi kurulmuştur. Üretici, besici sütünü kooperatife vermekte, kendinin ve hayvanlarının ihtiyacı bu kooperatiften sağlanmaktadır. Etlik besi mallarda Burdur Güç Birliği ile çevre il ve ilçelerde değerlendirilmektedir. Kasabamızda az da olsa küçümsenmeyecek kadarda küçük baş hayvan vardır. Bunlar otlak ve meralarda koyun ve keçi sürüleri halinde otlatılmakta etinden, sütünden, yününden, derisinden ve gübresinden ekonomik katkı sağlanmaktadır.

Yukarıda saydığımız ürünler Avrupadan gelen paralar emekli olmuş insanları ile Güneyde çok değişik sosyal ve ekonomik yapılarda insan görmek mümkündür. Ülke gerçeklerine bakıldığında yine de pek çok sorunu çözülmüş yada sorunları aza indirgenmiş bir Güney var.

Denizli-Burdur karayolu üzerinde kurulmuş olan kasaba Denizliye 60 km., Burdur 80 km. uzaklıktadır. Yeşilova ilçemize 22 km., Acıpayam ilçemize 28 km. uzaklıktadır. Kasabadan günübirlik Denizli, İzmir, Burdur ve Antalya illerine gidip gelmek mümkündür. Ulaşım sorunu da oldukça çözülmüştür. Kasaba ticari ilişkilerini genellikle Denizli ili ile sürdürür. Burdura ancak resmi ve idari işleri için giderler.

 

[Belediyemizin Sitesinden bir alıntıdır.]

 

 

Güney'in İmar Planı

Resimi Büyütmek için üstünü tıklayınız.
Resimi Büyütmek için üstünü tıklayınız.
Resimi büyütmek için üstünü tıklayınız.
Resimi büyütmek için üstünü tıklayınız.
Resimi büyütmek için üstünü tıklayın.
Resimi büyütmek için üstünü tıklayın.

Atatürk Köşesi ☪

Dernek:

Kameramizdan..

Tavsiyeler


Namaz Vakitleri

Duyuru

Su an duyuru bulunmamaktadir.

 

Hayat PAYLAŞınca Güzel

Sitemize beğendinizmi?